Carian :

26 Safar 1436 H | 19 Disember 2014 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

26 Safar 1436 H
19 Disember 2014 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Galakkan Bermuka Manis Menyambut Kawan Atau Tetamu
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, daripada Abu Dzar bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Jangan memperkecilkan sesuatupun dari perbuatan kebaikan, walaupun sekadar menyambut kawan dengan muka yang manis".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Waktu Sembahyang
Disediakan Jadual waktu sembahyang bagi Negera Brunei Darussalam. Sila Pilih mengikut bulan dan tahun yang tertentu