Carian :

27 Zulhijjah 1435 H | 22 Oktober 2014 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

27 Zulhijjah 1435 H
22 Oktober 2014 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Kewajipan Mentaati Ketua Dalam Perkara Kebajikan
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang bermaksud: "Mendengar dan taat (kepada ketua) adalah menjadi kewajipan ke atas orang Islam (dalam apa jua perkara pun) sama ada yang disukainya dan yang tidak disukainya selagi ia tidak diperintahkan untuk membuat sesuatu maksiat, maka jika ia diperintahkan untuk membuat sesuatu maksiat maka tiadalah boleh mendengar dan taat". (Hadis riwayat Imam al-Bukhari)
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Aplikasi >> Kalendar Islam
Kalendar Islam
Tarikh Hijrah merupakan satu kalendar Islam. Kalendar Hijrah ini bermula pada waktu Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah. Aplikasi ini dapat membantu untuk menukarkan tarikh sama ada daripada tarikh Masehi ke tarikh Hijrah atau sebaliknya.
Pilih Bulan dan Tahun untuk capaian tarikh kalendar yang lain :   


Penukaran Tarikh
Sila masukkan tarikh Hari, Bulan dan juga Tahun dan pilih pilihan penukaran tarikh. (Masehi ke Hijrah or Hijrah ke Masehi).
Cetak Kalendar
Fadhilat Bulan-Bulan Islam :
1 Muharram
2 Safar
3 Rabiul Awal
4 Rabiul Akhir
5 Jamadil Awal
6 Jamadil Akhir
7 Rejab
8 Syaaban
9 Ramadhan
10 Syawal
11 Zulkaedah
12 Zulhijjah