Carian :

8 JamadilAwal 1436 H | 27 Februari 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

8 JamadilAwal 1436 H
27 Februari 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Larangan Mengkhianati Amanah
Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surah al-Anfaal ayat 27, tafsirnya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya)".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kandungan tajuk ini memuatkan tentang perkembangan pembinaan masjid-masjid Negara Brunei Darussalam. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia amat menitikberatkan kepentingan penduduknya untuk memberi keselesaan dalam melakukan amal ibadah. Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk mendapatkan maklumat penuh berkaitan dengan sub-menu yang berikut.
Daerah Perkara
Brunei Muara Masjid Omar Ali Saifuddien
Brunei Muara Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah
Brunei Muara Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampong Jerudong
Brunei Muara Masjid Mohamed Bolkiah, Kampong Serusop
Brunei Muara Masjid Perpindahan Lambak Kanan
Brunei Muara Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong
Brunei Muara Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampong Sungai Kebun
Brunei Muara Masjid Setia Ali, Pekan Muara
Brunei Muara Masjid Kampong Belimbing, Subok
Brunei Muara Masjid Kampong Lambak
Brunei Muara Masjid Kampong Salambigar
Brunei Muara Masjid Sufri Bolkiah, Perpindahan Berakas
Brunei Muara Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Kampong Tamoi
Brunei Muara Masjid Universiti Brunei Darussalam
Brunei Muara Masjid Kampong Limau Manis
Brunei Muara Masjid Kampong Bunut
Brunei Muara Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampong Jangsak
Brunei Muara Masjid Perdana Wangsa Haji Mohammad
Brunei Muara Masjid Kampong Serdang
Brunei Muara Masjid Kampong Pintu Malim
Seterusnya | Akhir 1 - 20 daripada 111