:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
9 JamadilAwal 1436 H | 28 Februari 2015 M


         

         

         
         

9 JamadilAwal 1436 H
28 Februari 2015 MUcapan Di Majlis Harakah Dakwah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله .وصحبه أجمعين


Segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala, Tuhan seru sekalian alam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum keluarga, para sahabat dan pengikut baginda yang setia lagi jujur hingga ke akhir zaman.

Yang Mulia, Ustazah Hajah Zasia binti Sirin, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah selaku Pengerusi Majlis, Ahli-ahli Yang Berhormat, Pegawai-pegawai Kerajaan, Penghulu dan Ketua-ketua Kampong, serta para hadirin hadirat sekalian.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wataala, dengan limpah-Nya jua, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di Majlis Pembukaan Harakah Dakwah anjuran Pusat Dakwah Islamiah dan dikendalikan bersama Bahagian Penguatkuasaan Aqidah, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

Saya mengambil maklum bahawa Harakah Dakwah ini diadakan bersempena dengan sambutan 20 tahun penubuhan Pusat Dakwah Islamiah, dengan tema "Kefahaman Mengenai Ta'awwuz (Perlindungan)" iaitu kefahaman terhadap konsep perlindungan dalam ajaran Islam.

Para Hadirin yang dihormati, Pengamal perubatan tradisional sebagaimana yang diketahui umum, selalunya digelar dengan pelbagai nama iaitu bomoh, dukun dan pawing. Tabib-tabib atau pengamal-pengamal perubatan ini, melalui apa jua cara pun, seperti menggunakan kuasa magik, kuasa sihir atau kuasa ghaib atau menggunakan jampi-jampian, selain daripada ubat-ubatan tradisional seperti menggunakan ayeng tawar-tawaran, adalah bertujuan untuk menolong mengubati, menolong membaiki atau menolong menyembuhkan pesakit atau penyakit, sama ada penyakit fizikal atau spiritual dari gangguan-gangguan kuasa-kuasa ghaib termasuklah gangguan-gangguan hantu, gangguan-gangguan jin dan syaitan.

Di Negara Brunei Darussalam, istilah perbomohan dan perdukunan dalam masyarakat Melayu sudah dikenal sejak dulu lagi. Apabila dirujuk kepada pengamal perubatan tradisional ini, pengubatan yang dilakukan oleh bomoh atau perawat dalam masyarakat Melayu (dari segi penggunaan jampi-jampian) ada dua cara:

● Menggunakan jampi mentera dengan air dan bahan-bahan tertentu.

● Menggunakan jampi mentera untuk menjemput makhluk halus, khadam, sahabat, makhluk suruhan, peliharaan, belaan atau penjelmaan / gimbaran.

Dalam Islam, kerja mengubati orang itu adalah suatu amalan yang baik dan terpuji kerana sifatnya sebagai menolong orang yang memerlukan pertolongan. Tapi tidak dinafikan dalam kegiatan perbomohan ini ada sebilangan kecil yang mengamalkan cara yang salah iaitu perawat yang terlibat dengan pengamalan ilmu sihir. Dan ada pula perawat kurang mengetahui atau tidak mengetahui sama ada rawatan yang mereka amalkan bercanggah dengan akidah atau sebaliknya. Dengan kata lain, berbomoh atau berdukun memang dibolehkan tetapi hendaklah mengikut cara yang dibenarkan oleh syarak.

Para Hadirin, maklumat yang diperolehi dari Bahagian Penguatkuasaan Agama, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dari tahun 1993-2005, terdapat 39 kes yang telah diadukan ke Bahagian Penguatkuasaan Agama. Hasil penelitian yang dibuat bolehlah dirumuskan bahawa perkara-perkara penyelewengan yang sering ditimbulkan dalam kaedah perbomohan antaranya ialah seperti berikut :-

  • Penggunaan jampi-jampian yang tidak difahami.
  • Menggunakan bahan-bahan terlarang termasuk najis seperti darah haid;
  • Terdapat unsur penipuan seperti meminta "pengkeras" atau bayaran yang tinggi. Jika tidak ditunaikan pesakit akan menerima bala;

  • Melakukan perkara maksiat seperti mencabuli pesakit wanita seperti mengajak pesakitnya menikah batin;

  • Mengamalkan amalan-amalan sihir dan memohon kepada kuasa-kuasa ghaib yang boleh menyembuhkan pesakit;

  • Mendakwa pandai menarik roh ke badannya dan mendakwa boleh mengetahui perkara-perkara ghaib seperti mengetahui pesakit dibuat orang (sihir);

  • Pandai menilik nasib orang;

  • Boleh memperlihatkan Iblis, Syaitan, Malaikat dan memberi azimat kebal;

Semua bentuk ajaran dan amalan ini tidak diragui lagi, jelas membawa kepada penyelewengan dari segi akidah dan boleh membawa pelakunya kepada kesesatan, menimbulkan fitnah dan perpecahan di dalam keluarga dan masyarakat.

Ingin saya membawa 2 contoh di sini iaitu 2 kes yang betul-betul telah berlaku: -

Contoh Pertama

Inilah antara contoh-contoh kes penyelewengan akidah yang dilakukan melalui amalan perbomohan atau perdukunan di negara ini. Contoh-contoh yang saya sebut itu tidak dinafikan adalah bertentangan dan bercanggah dengan perbuatan yang diajarkan oleh Islam.

Seorang perawat telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hokum syarak dalam perawatannya iaitu :

i) Beliau mendakwa dalam pengubatannya dapat berhubung dengan roh orang yang sudah meninggal serta boleh membawa pesakit (secara sedar) melihat Mekah dan boleh naik ke langit serta melihat makhluk lain seperti jin dan syaitan.

Contoh Kedua

i) Seorang perawat perempuan mengaku dirinya wali, memberikan azimat kepada pesakitnya, mengaku mengentahui perkara ghaib dan menjalankan perbuatan secara berdua-duaan dengan pesakit lelaki dalam bilik gelap.

Para Hadirin, Perubatan Islam itu iailah perubatan yang berasaskan ilmu yang diambil dari dua sumber utama iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah penawar yang sempurna untuk semua penyakit di dunia dan akhirat. Maka sesiapa yang tidak berubat dengan Al-Quran, tidaklah dia mendapat kesembuhan Allah. Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah al-Isra' ayat 82 yang tafsirnya :


"Dan kami turunkan dari al-Quran itu ubat penawar serta

rahmat bagi orang-orang yang beriman".

Menurut sebahagian ulama, Tafsir yang dimaksudkan dengan perkataan 'as-Syifa'" (penyembuh) ialah penyembuh yang merangkumi juga penyakit-penyakit kerohanian dan tubuh badan zahir yang lain.

Siti Aisyah Radiallahu 'Anha pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menemuinya dalam bilik. Ketika itu beliau ditimpa sakit dan ada bersamanya seorang perempuan lain yang sedang merawatnya, lalu baginda bersabda yang bermaksud :


"Rawatilah dia (Aisyah) dengan kitab Allah (ayat-ayat al-Quran)".


( Kitab Silsilah Hadis-Hadis Shahih al-AlBani)


Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas telah menunjukkan cara bagaimana mengatasi dan merawat berbagai-bagai penyakit. Di antara ayat-ayat al-Quran tersebut atau disebut juga ayat syifa’, boleh diguna pakai untuk menyembuhkan sebarang penyakit seperti penyakit yang berpunca daripada gangguan atau angkara makhluk-makhluk halus.

Oleh yang demikian, Islam melarang menggunakan dan mengamalkan cara perubatan yang bercanggah dengan syarak seperti mengamalkan ilmu hitam (black magic), sihir dan seumpamanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud :


"Jauhilah tujuh perkara yang merosakkan. Para sahabat bertanya : Apakah tujuh perkara itu

Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Sallallhu Alaihi Wasallam : iaitu;

1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali

kerana hak, 4. Makan harta Riba, 5. Makan harta anak yatim, 6. Lari dari peperangan,

7. Menuduh perempuan baik, terjaga dan beriman."

(Hadis Muttafaq Alaihi)


Dari hadis tersebut jelas kepada kita bahawa sihir adalah salah satu daripada dosa besar yang wajib dijauhi.


Maka dikesempatan ini, saya sukacita berseru kepada para hadirin supaya bekerjasama dengan pihak-pihak berotoriti dalam agama, sekiranya biskita mendapati adanya salah laku dan penyelewengan akidah yang dilakukan oleh segelintir perawat dalam pengubatan mereka sebagaimana contoh-contoh kes yang saya sebutkan tadi. Diharapkan juga kepada abiskita dengan segera menyampaikan perkara tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib untuk menyelamatkan akidah umat Islam di negara ini dan demi keharmonian serta kesejahteraan agama, bangsa dan negara.


Akhirnya, saya mengucapkan tahniah kepada Pusat Dakwah Islamiah kerana telah berjaya melaksanakan program Harakah Dakwah ini ke seluruh negara. Mudah-mudahan ia akan meberikan manfaat dan maklumat yang terperinci lebih-lebih lagi penceramah undangan kita adalah orang yang berpengalaman dan pakar dalam bidang ini.

Sekian.

وبا لله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته         

                  


        Ucapan YM Setiausaha Tetap
Majlis Pembukaan Program Perkhemahan Belia Masjid Anti Dadah Peringkat Masjid Daerah Brunei Muara Pd 27/12/06 di Masjid Kg.Perpindahan Mata-Mata, Gadong.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

v Salah satu anugerah Allah SWT yang terbaik ialah zaman muda.

v Zaman muda adalah:-

- zaman yang paling gemilang

- zaman yang paling produktif

- zaman membangun

- zaman membina

- zaman menuntut ilmu

- zaman mengembara

- zaman mencoba

v Zaman muda juga ialah zaman kekuatan diantara dua kelemahan:

Iaitu kelemahan di zaman kanak-kanak dan di zaman tua.

v Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum (ayat 54):

Allah mencipta kamu bermula dengan keadaan lemah (kanak-kanak), selepas berkeadaan lemah itu, Ia menjadikan kamu kuat (muda/belia). Setelah itu, Ia menjadikan kamu lemah pula serta beruban (tua).

v Hadis daripada Ibnu Abas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

Pergunakan lima kesempatan sebelum tibanya lima perkara:

- Hidupmu sebelum matimu.

- Sehatmu sebelum sakitmu.

- Waktu senangmu sebelum sibukmu.

- Masa mudamu sebelum hari tuamu.

- Waktu kayamu sebelum miskinmu.

Program Perkhemahan Belia Masjid anti Dadah:-

- Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dadah.

- Melindungi belia daripada dadah.

- Meningkatkan kesedaran.

- Mencegah.

- Meningkatkan semangat ke Islaman, ke Imanan.

- Aktiviti semasa percutian sekolah.

Aktiviti:

- Ceramah motivasi.

- Ceramah tentang penyalahgunaan dadah.

- Ketahanan jati diri.

- Demonstrasi menakutkan (sebatan).

- Untuk memberi pengetahuan, membantu memberi kesedaran, gambaran sebagai "penagih" yang merengkok sama ada di Penjara atau Rumah Pemulihan Al-Islah.

- Susah untuk menerima hakikat sebenar / menerima kenyataan - anak / suami / isteri / ayah / ibu - sebagai "penagih".

Timbul Rasa:

- Penyesal (Menyesal tidak berguna).

- Malu (kepada keluarga, masyarakat).

- Kepiluan / kesedihan (yang ditinggalkan).

- Banyak persoalan / pertanyaan kenapa? Why? Kenapa berlaku kepada saya? Kenapa berlaku kepada anak saya?

- Masyarakat / keluarga.

- Pekerjaan?

- Semasa di Penjara / di Rumah Al-Islah:-

w Bayangkan tiada pelawat (Indung bapa / adik beradik tidak melawat).

w Bayangkan tiada dipeduli oleh keluarga.

w Timbul keinsafan.

( 12 - 36 bulan atau lebih)

w Banyak masa untuk berfikir / insaf / belajar ilmu ugama.

Sekian.

وبا لله التوفيق والهداية

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته