:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
8 JamadilAkhir 1436 H | 29 Mac 2015 M


         

         

         
         

8 JamadilAkhir 1436 H
29 Mac 2015 MUcapan Di Majlis Pembukaan Rasmi Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang, KHEU, Pada Hari Selasa, 27 Jun 2006M.

Dato di KKC, KHEU.JPGالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


Yang Mulia
Timbalan Setiausaha Tetap
Pengarah-Pengarah
Pegawai-Pegawai Kanan
Ahli-Ahli Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam
Kementerian Hal Ehwal Ugama
Pasukan-Pasukan KKC yang menyertai Konvensyen KKC Kementerian Hal Ehwal Ugama 2006.

Al-Hamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat, inayah dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul di Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang Kementerian Hal Ehwal Ugama 2006 pada pagi ini untuk mengikuti persembahan projek-projek KKC daripada pasukan-pasukan KKC yang menjayakan konvensyen pada tahun ini.

Saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam Kementerian Hal Ehwal Ugama yang menjemput saya hadir untuk menyempurnakan perasmian konvensyen dan seterusnya menyempurnakan penyampaian hadiah-hadiah nanti.


Hadirin yang dihormati,

Untuk menjadi sebuah organisasi yang berdayamaju dan berdayasaing, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan-Jabatan di bawahnya mestilah mempunyai budaya kerja cemerlang. Ke arah itu gerakan budaya kerja cemerlang hendaklah dijadikan agenda utama di semua Jabatan, pejabat dan Bahagian di Kementerian ini. Saya berharap melalui Konvensyen KKC ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan-Jabatan di bawahnya akan semakin dapat mengukuhkan dan mengaktifkan lagi aktiviti-aktiviti KKC di Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

Saya juga berharap Konvensyen ini akan menjadi pendorong kepada usaha-usaha peningkatan kualiti dan produktiviti yang berterusan di Kementerian ini dan Jabatan-Jabatan di bawahnya selaras dengan fungsi konvensyen ini sebagai sistem pengiktirafan di peringkat Kementerian ke atas usaha-usaha sedemikian.


Organisasi-organisasi yang berdayamaju pada hari ini, banyak menerima sumbangan daripada kumpulan-kumpulan KKC melalui pelaksanaan projek-projek KKC dalam organisasi berkenaan. Sumbangan besar kumpulan-kumpulan KKC dan projek-projek KKC dalam meningkatkan kecemerlangan organisasi adalah disebabkan oleh keupayaan kumpulan-kumpulan dan projek-projek KKC tersebut meningkatkan kualiti perkhidmatan dan produk organisasi. Ini adalah kerana aktiviti-aktiviti KKC pada umumnya berupaya meningkatkan kemahiran berfikir dan kreatif anggota-anggotanya. Dengan demikian sebarang masalah akan dapat dilihat secara kreatif dan penambahbaikan kepada proses penyampaian perkhidmatan dan pengeluaran produk dapat dilaksanakan secara bersistem dan berterusan.

Sukacita saya menegaskan di sini, bahawa Kementerian ini sangat memerlukan Kumpulan-Kumpulan Kerja Berpasukan atau (team work) yang aktif, kreatif, partisipatif dan dinamik seperti kumpulan-kumpulan KKC ini dalam membantu Kementerian ini melaksanakan fungsi dan peranannya dengan lebih berkesan lagi melalui pelaksanaan program-program dan aktiviti-aktiviti yang dirancang ke arah pencapaian visi Kementerian ini iaitu, menjadikan Islam Sebagai Cara Hidup Yang Lengkap dan Sempurna Bagi Mencapai,
" بلدة طيبة ورب غفور".


Para Hadirin yang dihormati,

Kita memerlukan kumpulan-kumpulan ini disebabkan kumpulan-kumpulan KKC adalah merupakan sekumpulan pegawai dan kakitangan yang komited ke arah pencapaian objektif-objektif organisasi, yang berkerja secara bersama dan menyukai kerja dan tugas mereka. Mereka menyedari sepenuhnya bahawa aktiviti-aktiviti KKC yang mereka laksanakan adalah aktiviti-aktiviti yang boleh memperbaiki dan menambahbaik kualiti kerja, perkhidmatan dan produk mereka. Mereka adalah sekumpulan pegawai dan kakitangan yang bermotivasi/internally motivated yang merasa puas apabila berupaya memperbaiki kelemahan dan prestasi kerja, perkhidmatan atau produk mereka dan menganggap kepuasan kerja adalah merupakan satu ganjaran yang mungkin susah dinilai.

Sekarang ini terdapat petanda/indikasi adanya kesedaran yang tinggi di kalangan ketua-ketua jabatan di Kementerian ini bahawa subordinat/orang bawahan merupakan rakan kongsi dalam melaksanakan agenda organisasi. Subordinat bukan sahaja berperanan menyumbangkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan mereka tetapi mereka juga adalah penyumbang kepada imaginasi, kreativiti dan inovasi.

Subordinat yang kreatif akan mampu menghasilkan idea yang berguna untuk membantu menjayakan program yang dirancang dengan cepat dan membantu ketua jabatan membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kreativiti adalah kelebihan kompetitif yang perlu dihargai oleh ketua jabatan kerana Kreativiti merupakan satu kelebihan dalam pembangunan produk, perkhidmatan dan perkembangan organisasi.

Sehubungan dengan itu, dalam menggalakkan suasana kreatif, ketua jabatan hendaklah bersedia menerima dan membangunkan half developed ideas, idea-idea yang di luar dari kelaziman, yang ada- kalanya memerlukan kesediaan mereka untuk berfikir di luar kotak (outside the box), memerlukan keterbukaan dan bersedia bertindak terhadap idea yang dirasakan dapat mendatangkan manfaat kepada organisasi. Antara ciri-ciri organisasi yang menggalakkan pembangunan kreativiti adalah seperti berikut:

1. Berinovatif - melibatkan kesediaan membuat penciptaan baru atau pengubahsuaian produk atau proses atau idea yang sedia ada;

2. Kreatif - melibatkan usaha-usaha untuk meningkatkan nilai terhadap sesuatu perkhidmatan atau produk atau memberi nilai kepada perkhidmatan atau produk yang pada asalnya tidak mempunyai nilai;

3. Kesediaan mencari alternatif - Tahu mencari jalan keluar dari sesuatu permasalahan yang dihadapi;

4. Berinisiatif - melakukan sesuatu di luar bidang tugas yang telah ditetapkan dan sedia menerima tanggungjawab dan risiko terhadap tindakan yang telah diambil;

5. Fleksibel - membebaskan diri dari ikatan prosedur, red tape, birokrasi dan stagnasi atau kebekuan/kebuntuan atau kejumudan dalam tindakan dan tidak tergantung semata kepada pengulangan atau precedent;

6. Bersedia mengambil risiko - membuka ruang untuk mencuba sesuatu yang baru dengan bersikap toleransi terhadap kesilapan dan kerugian yang mungkin dihadapi.

Apa yang saya sebutkan sebentar tadi adalah antara situasi-situasi atau insiden-insiden yang dicetuskan oleh kumpulan-kumpulan KKC dan pelaksanaan projek-projek KKC di Kementerian ini dan Jabatan-Jabatan di bawahnya yang ada kalanya situasi-situasi tersebut membuatkan ketua-ketua jabatan menjadi kecut perut atau lemah semangat untuk memberikan kelulusan terhadap langkah-langkah penyelesaian masalah yang dicadangkan apabila mendapatinya atau menilainya kurang menyenangkan ataupun mungkin mencabar kepimpinan. Kemungkinan ini adalah di antara punca kenapa KKC di Kementerian ini agak lembab. Buktinya sejak 2 tahun terakhir ini, Konvensyen KKC Kementerian Hal Ehwal Ugama hanya berupaya menampilkan 3 pasukan dan 3 projek KKC sahaja. Sepatutnya, dalam konvensyen pada hari ini, kementerian ini boleh menonjolkan sekurang-kurangnya 9 pasukan KKC berdasarkan jumlah jabatan dan Pejabat serta Bahagian utama yang terdapat di Kementerian ini.

Perkara ini perlu diamat-amati dengan mendalam oleh ketua-ketua jabatan kerana ia kemungkinan besar merupakan signal atau indikasi ke atas kurangnya usaha-usaha penambahbaikan dan peningkatan kualiti di peringkat Jabatan di Kementerian ini. Saya berharap, Konvensyen KKC Kementerian ini yang akan datang, akan disertai oleh lebih banyak pasukan KKC dan melibatkan semua Jabatan/Pejabat dan Bahagian Utama di Kementerian ini.

Akhirnya, dengan mengucapkan kalimah :

"... بسم الله الرحمن الرحيم ..."

Saya dengan sukacita merasmikan Konvensyen KKC Kementerian Hal Ehwal Ugama 2006 pada pagi ini. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan keberkatan di atas usaha-usaha yang berkebajikan ini.

وبا لله التوفيق والهداية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته         

                  


        Ucapan YM Setiausaha Tetap
Majlis Pembukaan Program Perkhemahan Belia Masjid Anti Dadah Peringkat Masjid Daerah Brunei Muara Pd 27/12/06 di Masjid Kg.Perpindahan Mata-Mata, Gadong.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

v Salah satu anugerah Allah SWT yang terbaik ialah zaman muda.

v Zaman muda adalah:-

- zaman yang paling gemilang

- zaman yang paling produktif

- zaman membangun

- zaman membina

- zaman menuntut ilmu

- zaman mengembara

- zaman mencoba

v Zaman muda juga ialah zaman kekuatan diantara dua kelemahan:

Iaitu kelemahan di zaman kanak-kanak dan di zaman tua.

v Allah SWT berfirman dalam surat Al-Rum (ayat 54):

Allah mencipta kamu bermula dengan keadaan lemah (kanak-kanak), selepas berkeadaan lemah itu, Ia menjadikan kamu kuat (muda/belia). Setelah itu, Ia menjadikan kamu lemah pula serta beruban (tua).

v Hadis daripada Ibnu Abas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

Pergunakan lima kesempatan sebelum tibanya lima perkara:

- Hidupmu sebelum matimu.

- Sehatmu sebelum sakitmu.

- Waktu senangmu sebelum sibukmu.

- Masa mudamu sebelum hari tuamu.

- Waktu kayamu sebelum miskinmu.

Program Perkhemahan Belia Masjid anti Dadah:-

- Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dadah.

- Melindungi belia daripada dadah.

- Meningkatkan kesedaran.

- Mencegah.

- Meningkatkan semangat ke Islaman, ke Imanan.

- Aktiviti semasa percutian sekolah.

Aktiviti:

- Ceramah motivasi.

- Ceramah tentang penyalahgunaan dadah.

- Ketahanan jati diri.

- Demonstrasi menakutkan (sebatan).

- Untuk memberi pengetahuan, membantu memberi kesedaran, gambaran sebagai "penagih" yang merengkok sama ada di Penjara atau Rumah Pemulihan Al-Islah.

- Susah untuk menerima hakikat sebenar / menerima kenyataan - anak / suami / isteri / ayah / ibu - sebagai "penagih".

Timbul Rasa:

- Penyesal (Menyesal tidak berguna).

- Malu (kepada keluarga, masyarakat).

- Kepiluan / kesedihan (yang ditinggalkan).

- Banyak persoalan / pertanyaan kenapa? Why? Kenapa berlaku kepada saya? Kenapa berlaku kepada anak saya?

- Masyarakat / keluarga.

- Pekerjaan?

- Semasa di Penjara / di Rumah Al-Islah:-

w Bayangkan tiada pelawat (Indung bapa / adik beradik tidak melawat).

w Bayangkan tiada dipeduli oleh keluarga.

w Timbul keinsafan.

( 12 - 36 bulan atau lebih)

w Banyak masa untuk berfikir / insaf / belajar ilmu ugama.

Sekian.

وبا لله التوفيق والهداية

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته