Carian :

7 JamadilAkhir 1436 H | 28 Mac 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

7 JamadilAkhir 1436 H
28 Mac 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Hendaklah Saling Berterima Kasih Sesama Manusia
Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Siapa yang tidak berterima kasih kepda manusia bererti dia tidak berterima kasih kepada Allah".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Jabatan Hal Ehwal Masjid
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk mendapatkan maklumat penuh berkaitan dengan sub-menu yang berikut.
Tarikh Berita Jabatan Hal Ehwal Masjid
14-06-2014 MAJLIS MENYERTU MASJID BARU KAMPONG MANGGIS/MADANG DAERAH BRUNEI DAN MUARA
04-06-2014 CERAMAH KHAS SEMPENA SAMBUTAN ISRA' MI'RAJ BAGI TAHUN 1435H/2014M
Seterusnya
Perkara
Pengenalan Disenaraikan Sejarah penubuhan, Misi Kementerian Hal Ehwal Ugama & Visi, Fungsi dan Struktur Organisasi Jabatan Hal Ehwal Masjid.... Seterusnya...
Bahagian Idarah (Pentadbiran) Bahagian ini mengandungi maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab serta sistem pentadbiran jabatan.... Seterusnya...
Bahagian Imarah (Pentakmiran) Bahagian ini mengandungi maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab serta Aktiviti-aktiviti jabatan / masjid seluruh negara... Seterusnya...
Bahagian Riayah (Pemeliharaan) Bahagian ini mengandungi maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab dalam pemeliharaan bangunan (jabatan dan masjid)... Seterusnya...
Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Bahagian ini mengandungi maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab yang dikendalikan.... Seterusnya...
Bahagian Perpustakaan dan Teknologi Maklumat Bahagian ini mengandungi maklumat mengenai tugas dan tanggungjawab serta Aktiviti-aktiviti perpustakaan masjid yang dikendalikan.... Seterusnya...
Bahagian Bimbingan dan Latihan Bahagian ini menerangkan mengenai tugas dan tanggungjawab serta kursus-kursus/Bengkel/Latihan... Seterusnya...
Hubungi Jabatan Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :-... Seterusnya...
Pegawai-pegawai dan Kakitangan JHEM Senarai Pegawai-pegawai dan Kakitangan Jabatan Hal Ehwal Masjid... Seterusnya...
Projek-projek Pembaharuan Jabatan Keterangan mengenai Anugerah Cemerlang Perkhidmatan Awam (ACPA) dan Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC)... Seterusnya...
Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR) Dipaparkan mengenai Tekad Pemedulian Orang Ramai JHEM... Seterusnya...
Aktiviti-aktiviti Jabatan Aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh JHEM... Seterusnya...
Masjid-masjid Negara Brunei Darussalam Di senaraikan jumlah bangunan masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara.... Seterusnya...
Pegawai-pegawai Masjid Seluruh Negara Keterangan mengenai senarai Pegawai-pegawai Masjid/Imam/Bilal... Seterusnya...
Perkhidmatan Kelengkapan Menyempurnakan Jenazah dan Kereta Jenazah di Masjid Maklumat Perkhidmatan Kelengkapan dan Menyempurnakan Jenazah dan Kereta Jenazah di Masjid-masjid seluruh negara... Seterusnya...
1 - 15 daripada 15