Carian :

10 JamadilAkhir 1436 H | 31 Mac 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

10 JamadilAkhir 1436 H
31 Mac 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Wajib mencari rezeki halal
Diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani, dari Abdullah bin Masud radhiallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Mencari rezeki yang halal itu adalah wajib selepas perkara-perkara fardhu yang lain".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook

 
        Berita KHEU
 MAJLIS PENGISLAMAN AWANG CHUAT ANAK JABING.

c.JPG
Oleh; ALiMiN, Foto; Kamaruddin

Temburong, 23hb Jun 2014, Jam 10.00 Pagi - Satu majlis pengislaman telah berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong iaitu bagi seorang lelaki berbangsa iban Awg Chuat Anak Jabing berumur 78 tahun, berasal dari Kampong Kenua.

Seterusnya...


 MAJLIS MENYERTU MASJID BARU KAMPONG MANGGIS/MADANG DAERAH BRUNEI DAN MUARA

articles130614BH-130614BH-masjidmanggis-002_transformed.jpgOleh: JHEM, KHEU.

Kampong Manggis/Madang, Jumaat, 13hb.Jun 2014M - Penduduk Kampong Manggis/Madang dan...


Seterusnya...

 CERAMAH KHAS SEMPENA SAMBUTAN ISRA' MI'RAJ BAGI TAHUN 1435H/2014M

IMG-20140603-WA0000.jpgOleh: JHEM, KHEU.

Kampong Serusop, Isnin, 2 Jun 2014 -...


Seterusnya...

 MAJLIS PENGISLAMAN DAYANG LEW YOK CHAU.

JU.gif
Oleh; ALiMiN, Foto; Kamaruddin

Temburong, 01hb Mei 2014, Khamis, 8.00 Malam - Telah berlangsung majlis pengislaman bagi seorang perempuan Berbangsa Cina, berumur 70 tahun berasal daripada Kampong Temada, iaitu Dayang Lew Yok Chau.

Majlis pengislamannya telah...


Seterusnya...


Senarai Berita Penuh...
Arkib Berita...
 


         Petikan Titah


Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji 'Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

         Rancangan Strategik         e-Mel KHEU         MABIMS

         MUIB
         Masjid Brunei         Khutbah         Aktiviti KHEU
Tiada aktiviti KHEU terbaru
Senarai Aktiviti...

         Info Tambahan
$title_teksmpui"]-->
Zakat
Senarai Amil
Senarai Jurunikah
Sijil Halal
$prog_list_kiosk"]-->
Sebut Harga & Tawaran
Laman Web Islam
Keputusan Perperiksaan
Teks Mata Pelajaran Ugama Islam
Jadual Penerbangan Haji
Terma Rujukan Khidmat Konsultan Menangani Isu Kurang Bermoral Negara Brunei Darussalam
Aktiviti Takmir Masjid
Senarai Kertas Kerja

         e-Perkhidmatan
Permohonan Pengislaman
Permohonan Kursus Pra Nikah
Aduan MAL (Masalah Rumahtangga)
Sistem Pengurusan Zakat
e-Latihan
Pengiraan Zakat
Muat Turun Borang

Jumlah Pelawat : 4162