Carian :

22 JamadilAkhir 1435 H | 23 April 2014 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Paduka Awang Sa Bali bin Abas
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

22 JamadilAkhir 1435 H
23 April 2014 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Galakkan Mendidik Anak
Diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi, dari Jabir bin Samurah bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Seandainya seorang lelaki itu dapat mengajar anaknya itu adalah lebih utama daripada dia bersedekah dengan satu sha' ".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook

 
        Berita KHEU
 MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN BARANG KEPERLUAN HARIAN (BARANG DAPUR) BAGI SAUDARA-SAUDARA BARU DAERAH TEMBURONG.

bntuan.gif
Oleh;ALiMiN

Temburong, 12hb April 2014, Sabtu, 9.00 Pagi - Seramai 34 orang saudara baru di daerah ini telah menerima bantuan barang-barang keperluan harian ( Barang Dapur ) sumbangan Pusat Da'wah Islamiah pada majlis penyerahan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks...


Seterusnya...

 MAJLIS PENGISLAMAN SEORANG LELAKI BERBANGSA MURUT.

alfian.gif
Oleh; ALiMiN, Foto; Kamaruddin

Temburong, 29hb Mac 2014, Sabtu, 9.30 Pagi - Telah berlangsung satu majlis pengislaman di Pejabat Bahagian Dakwah disini bagi seorang lelaki berbangsa Murut, Awang Alfian Bin Ahmad, berumur 41 tahun berasal daripada Kampong Simbatang, Jalan...

Seterusnya...

 MAJLIS PENGISLAMAN AWG ANGIT ANAK GARANG.

anget2.gif
Oleh; ALiMiN, Foto; Kamaruddin

Temburong, 28hb Mac 2014, Jumaat, 2.00 Petang - Telah berlangsung satu majlis pengislaman bagi seorang lelaki berbangsa iban berasal daripada Kampong Selapon, Awang Angit Anak Garang, berumur 40 tahun, yang mana majlis pengislamannya telah di...


Seterusnya...

 MAJLIS PENGISLAMAN SEORANG LELAKI BERBANGSA PHILIPPIN.

pngslmn.gif
Oleh; ALiMiN, Foto; Kamaruddin

Temburong, 27hb Mac 2014, Khamis, 9.00 Pagi - Telah berlangsung satu majlis pengislaman bagi seorang lelaki Berbangsa Philippin iaitu Awg Walley Naje, berumur  36 tahun dan menganuti ugama kristian katolik.

Majlis pengislamannya...


Seterusnya...

 LAWATAN MUHIBBAH KEPADA MASYARAKAT NON MUSLIM.

etok.gif
Oleh; ALiMin, Foto; Kamaruddin

Temburong, 25hb Mac 2014, Selasa, 7.30 Malam - Rombongan Bahagian Dakwah yang diketuai oleh Ustaz Hj Hazimin Bin Hj Metali telah membuat kunjungan muhibbah ke rumah Awg Etok Anak Usat, Di Kampong Selapon.

Alhamdulillah...

Seterusnya...

 LAWATAN BIMBINGAN UGAMA KEPADA SAUDARA BARU.

khai.gif
Oleh; ALiMin, Foto; Kamaruddin

Temburong, 12hb Mac 2014, Rabu, 6.30 Petang - Serombongan pegawai daripada Bahagian Dakwah yang diketuai oleh Ustazah Hjh Anah Binti Hj Saban, Penolong Ketua Unit Dakwah Umum telah membuat lawatan bimbingan ugama ke rumah Mohd Khairudin bin Mohd ...


Seterusnya...

 LAWATAN MUHIBBAH KEPADA MASYARAKAT NON MUSLIM.

mail.gif
Oleh; ALiMiN, Foto; Kamaruddin

Temburong, 04hb Mac 2014, Selasa, 7.30 Malam - Bahagian Dakwah meneruskan lagi siri lawatan muhibbah kepada masyarakat non muslim sesuai dengan peranan dan tugasnya dalam menyebar luaskan syiar islam di negara ini.

Rombongan yang...


Seterusnya...


Senarai Berita Penuh...
Arkib Berita...
 


         Petikan Titah


Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji 'Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

         Rancangan Strategik         e-Mel KHEU         MABIMS

         MUIB
         Masjid Brunei         Khutbah         Aktiviti KHEU
Tiada aktiviti KHEU terbaru
Senarai Aktiviti...

         Info Tambahan
Zakat
Senarai Amil
Senarai Jurunikah
Sijil Halal
$prog_list_kiosk"]-->
Sebut Harga & Tawaran
Laman Web Islam
Keputusan Perperiksaan
Jadual Penerbangan Haji
Terma Rujukan Khidmat Konsultan Menangani Isu Kurang Bermoral Negara Brunei Darussalam
Aktiviti Takmir Masjid
Senarai Kertas Kerja

         e-Perkhidmatan
Permohonan Pengislaman
Permohonan Kursus Pra Nikah
Aduan MAL (Masalah Rumahtangga)
Sistem Pengurusan Zakat
e-Latihan
Pengiraan Zakat
Muat Turun Borang

Jumlah Pelawat : 4578